Familylab Latvija

Mērķi: iedvesmot attiecību veidošanu, kas balstās vērtībās: vienlīdzīga cieņa, autentiskums, integritāte un personīgā atbildība, kā arī tādās vērtībās kā: sociālais respekts, drošība un stabilitāte ģimenēs, skolās, uzņēmumos un sabiedrībā, kā arī apvienot profesionālus pedagogus, lai veiktu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mēmeles iela 18
Kontaktpersona: Rakoviča Velga
E-pasts: velga.rakovica@gmail.com

Visi jaunumi

Top