Dzīvokļu īpašnieku biedrība Tīraines 11 Virši

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Viršu ielā 11, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, Latvijā (turpmāk- Mājas) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; nodrošināt Mājas dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas vai piesaistītā zemesgabala apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, labiekārtošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus jautājumos, kas saistīti ar minētās Mājas kopīpašuma pārvaldīšanu. 

Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 11 – 22
Kontaktpersona: Zandere Vineta

Visi jaunumi

Top