“Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Liepulejas 39″”

Mērķi: veicināt un Biedrības iespēju ietvaros nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas, kas atrodas Lielajā iela 39, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 8076 003 0923 001, (turpmāk – Dzīvojamā māja) kopīpašumā esošās daļas, tajā skaitā arī zemesgabala, kadastra apzīmējums 8076 003 0923, uz kura atrodas Dzīvojamā māja, (turpmāk kopa – Īpašums) pienācīgu uzturēšanu un ekspluatāciju; pārstāvēt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku intereses attiecībās ar pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums par Īpašuma pārvaldīšanu (turpmāk – Pārvaldnieks), Mārupes novada pašvaldību, valsts iestādēm un amatpersonām, ka arī jebkuram fiziskām un juridiskam personām. 

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 39 – 42
Kontaktpersona: Rožukalns Normunds

Visi jaunumi

Top