Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu””

Mērķi: Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt tautu deju apmācību un popularizēšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Emīlijas iela 4
Kontaktpersona: Ozoliņa Vita
Tālrunis:
E-pasts: vita_ozolina@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top