Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu””

Mērķi: veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt tautu deju apmācību un popularizēšanu; atbalstīt, aktivizēt un veicināt latviešu tautas dejas tradīciju popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, radīt labvēlīgus apstākļus tautas deju attīstībai un pilnveidošanai Latvijā; apmācīt un celt biedru dejošanas kvalitāti; ar savu darbību stimulēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, kultūras līmeņa celšanu, sociālās aktivitātes pieaugumu, aktīva un veselīga dzīvesveida un atpūtas kopšanu.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Emīlijas iela 4
Kontaktpersona: Ozoliņa Vita
Tālrunis: +371 27720233
E-pasts: vita_ozolina@inbox.lv

Visi jaunumi

Top