Biedrība “Sanum Viventum”

Mērķi: Veicināt veselīgas sabiedrības veidošanos popularizējot, pilnveidojot un attīstot veselīgu dzīvesveidu. Plānot, iniciēt, organizēt, īstenot un vadīt pasākumus veselīga dzīvesveida un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas ietver pasākumus fiziskās, mentālās

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 24 – 29
Kontaktpersona: Kalniņš Roberts
Tālrunis: +371 29218767
E-pasts: solvita.upmane@hotmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top