Biedrība “Mārupes zaļie īkšķīši”

Mērķi: Veicināt Mārupes novada teritorijas sakopšanu, apstādījumu un vizuālā tēla pilnveidošanu, radīt interesi un motivāciju novada iedzīvotājiem sakopt savus īpašumus un veicināt atbildību par sava īpašuma sakārtošanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Olgas iela 2
Kontaktpersona: Šklennika Dagne
Tālrunis: +371 29533977
E-pasts: jsanita@inbox.lv
Mājas lapa:

Top