Biedrība “Gaujas 47”

Mērķi: Nodrošināt un pārraudzīt dzīvojamās mājas Gaujas ielā 47, Mārupē, Mārupes novadā (turpmāk tekstā- dzīvojamā māja), pārvaldīšanu;

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 – 31
Kontaktpersona: Stūrainis Kaspars
Tālrunis: +371 29125260
E-pasts: irena.zaharova@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top