Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība “MIERA OSTA”

Mērķi: Veicināt bērnu namos dzīvojošo bērnu skaita samazināšanos, veicinot audžuģimeņu darbību, vietējo un starptautisko adopciju, kā arī daudzbērnu ģimeņu un bērnu bāreņu aprūpi.

Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Ziedoņu iela 10
Kontaktpersona: Rence Dace
Tālrunis: +371 29238198
E-pasts: liepina.andra@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top