“Babītes ezeram”

Mērķi: veicināt Babītes ezera dabas lieguma teritorijas attīstību; īstenot Babītes ezera dabas lieguma teritorijas saglabāšanas un aizsardzības pasākumus; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs; pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs. 

Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 – 23
Kontaktpersona: Jansone Anita

Visi jaunumi

Top