“Rīgas 12”

Mērķi: Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Piņķi, Rīgas ielā 12, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem:

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 12 – 44
Kontaktpersona: Urme Valentīna
Tālrunis: +371 29498303
E-pasts: gints.ivanovs@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top