LOREM IPSUM

Mērķi: laikmetīgās mākslas attīstīšana un vietējas un starptautiskas sadarbības veicināšana starp dažādām kultūras un zinātnes nozarēm; visa veida nacionālo vērtību saglabāšanas un integrācijas veicināšana mūsdienu kultūrā, īpaši uzsverot laikmetīgās mākslas, mūzikas, dejas, teātra, literatūras un kino attīstību; sabiedrības kultūras procesu izziņas veicināšana; kultūrizglītības piedāvājuma daudzveidošana, īpaši bērnu un jauniešu auditorijai.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Stropu iela 19
Kontaktpersona: Uzuliņa Māra
Tālrunis: +371 27166164
E-pasts: anete.enikova@gmail.com

Visi jaunumi

Top