IHC Latvija

Mērķi: organizēt sporta nometnes bērniem un jauniešiem; bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; organizēt sporta aktivitātes bērniem ar veselības traucējumiem, no ārpusģimenes aprūpes iestādēm un maznodrošinātām ģimenēm; nodrošināt bērnu, skolēnu un jauniešu sporta pasākumu norisi, piesaistot sporta pedagogus un speciālistus; attīstīt un vairot bērnu un jauniešu interesi par veselīgu un sportisku dzīvesveidu; atbalstīt sporta sfērā bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm un no ārpusģimenes aprūpes iestādēm; hokeja un citu sporta veidu attīstības veicināšana un atbalstīšana.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Veldres iela 3
Kontaktpersona: Klodāns Juris

Visi jaunumi

Top