“EZERVĒJI”

Mērķi: Palīdzēt veidot estētisku apkārtējo vidi pašreizējām un nākamajām Salas pagasta paaudzēm. Veicināt skaistā izpratni sabiedrībā. Iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā un sakārtošanā.

Adrese: Babītes nov., Salas pag., Spuņciems, “Priežvidi” – 9
Kontaktpersona: Rudzīte Maija
Tālrunis: +371 20051993
E-pasts: buholca@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top