“Eiropas neiropsihologu un logopēdu asociācija”

Mērķi: apvienot un savstarpēji koordinēt speciālistus neiropsiholoģijas un logopēdijas jomā Latvijā un pārējās Eiropas valstīs; veicināt neiropsiholoģijas un logopēdijas speciālistu profesionālās darbības pilnveidošanos; veicināt un nodrošināt koriģējoši attīstošo metodisko materiālu izstrādi un ieviešanu; piedalīties neiropsihologu un logopēdu akadēmisko un profesionālo augstākās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas pilnveides tālākizglītības programmas izstrādē, saskaņošanā un realizēšanā. 

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Spilve, Kleistu iela 2
Kontaktpersona: Obulevičs Aleksandrs

Visi jaunumi

Top