Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Piņķi-94”

Mērķi: Pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu māju, kā arī ar to funkcionāli saistītās ēkas, būves, komunikācijas, iekārtas un daudzdzīvokļu mājai piesaistīto zemes gabalu Rīgas rajona Babītes pagastā, Rīgas ielā 2a (turpmāk- Nekustamais īpašums);

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Rīgas iela 2A
Kontaktpersona: Raupa Anita
Tālrunis: +371 29530219
E-pasts: ludmila.ragozina@inbox.lv
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top