Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Centra 2”

Mērķi: Veikt nekustamā īpašuma, kas atrodas Centra ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Centra iela 2 – 43
Kontaktpersona: Stašulāns Ilmārs
Tālrunis: +371 29394331
E-pasts: biedribacentra2@gmail.com
Mājas lapa:

Visi jaunumi

Top