02.09.notika pirmās apmācības biedrības padomei AIF projekta ietvaros

02.09.notika pirmās apmācības biedrības padomei AIF projekta ietvaros

02.09. notika pirmās apmācības biedrības  Pierīgas Partnerība padomei AIF projekta ietvaros. 

Liels bija atkal satikšanās prieks klātienē un četras darba stundas kopā ar organizāciju psiholoģi, supervizori, neformālās izglītības treneri Laumu Žubuli paskrēja nemanot.

Pirmo apmācību laikā norisinājās fokusa grupa – pašnovērtējums. Dienas gaitā pārrunājām esošo realitāti, izaicinājumus. Tika pārskatīta vīzija un misija, gada mērķi un prioritātes. Apmācību laikā strādājām pie komandas nostiprināšanas, veidošanas un saliedēšanas. Apzinājām biedrības mērķauditoriju, stiprās puses un resursus, kā arī pārrunājām organizācijas tālākos mērķus un darbības. Tas palīdzēs skaidrāk saprast kādos virzienos un atbildībās ir nepieciešams iesaistīt jaunos biedrus, kādas viņu kompetences noderētu, kas ir tas, ko viņi iegūtu, darbojoties "Pierīgas partnerība".
Apmācību cikla rezultātā "Pierīgas partnerība", turpinās savas organizācijas kvalitātes vadības pamatprincipu ievērošanu:
☑️tiks veicināta nepārtraukta pilnveidošanās;
☑️tiks veikta iepriekšējo procesu, sasniegto rezultātu izvērtēšana, priekšlikumu izstrāde;
☑️ar biedru iesaisti tiks veicināta priekšlikumu rašanās kļūdu novēršanai;
☑️līdzdalība - visu līmeņu biedrības dalībnieku iesaistīšanās kvalitātes vadības sistēmā;
☑️efektivitāte - tiks konstatētas nevajadzīgās darbības un to likvidēšana.
Kopumā cilvēkresursu attīstību veicinās stratēģiskums.
Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Pierīgas partnerība" kā organizāciju, veicinot stratēģisko attīstību un paaugstinot cilvēkresursu kapacitāti biedrības turpmākai izaugsmei.
Aktivitāte notiek projektā “3 soļi biedrības “Pierīgas partnerība” darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē”,, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.