Publicitāte

Vieta, kur augt tavām idejām, — 2017. gadā un turpmāk

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novadu teritorijā. 2017. gads ir bijis ļoti aktīvs, izsludināti projektu konkursi un veiktas dažādas aktivitātes teritorijas attīstībai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. 2017. gadā tika izsludinātas četras projektu iesniegšanas kārtas par kopējo finansējumu 1 455 9...
Lasīt visu

Iznācis jūnija Babītes Ziņu numurs

Jaunajā "Babītes Ziņu" izdevumā lasi arī par biedrībā "Pierīgas partnerība" iesniegtajiem, apstiprinātajiem projektiem: 1) projekts "Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek.īp. "Loki"" (17-04-AL04-A019.2205-000006) iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības Latvijas lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas viet...
Lasīt visu

Lasi par mums Olaines Domes vēstīs

Izsludinājām, ka aicinām iesniegt projektus no 16. maija līdz 16. jūnijam! Par to, novada svētkiem un citām novada aktualitātēm lasi Olaines novada Domes vēstīs! Lasi šeit: 2017. gada aprīļa Olaines Domes vēstis.
Lasīt visu

Avīzīte par PP aktivitātēm janvārī

Jaunajā gadā biedrībai "Pierīgas partnerība" jauna apņemšanās. Esam sagatavojuši info lapu par biedrības aktualitātēm un darbiem janvāra mēnesī. Iepazīsties ar info lapu šeit: PP avīzīte par 2016. gada janvāri. Šajā numurā par: rīkoto novada jauniešu semināru. Paldies Mārupes, Babītes un Olaines novadu jauniešiem par dalību. Paldies novadu pašvaldībām par atbalstu šī pasākuma rīkošanā; ...
Lasīt visu

Attīstīt teritoriju un pilnveidoties Pierīgā. Par mums Valsts Lauku tīkls

Vai Pierīga ir lauki? Ko nozīmē aktivizēt un attīstīt teritoriju tik tuvu galvaspilsētai? Ar vairākām priekšrocībām, tomēr arī izaicinājumiem ikdienā sastopamies ikdienā un stāstām par to arī citiem. Valsts Lauku tīkla uzsāktajā kampaņā, stāstot par vietējām rīcības grupām, arī biedrību "Pierīgas partnerība". Lasi par mums un arī citām šeit.
Lasīt visu

PP avīze par 2016. gada 2. pusi

Sen neesam tikušies! Biedrība "Pierīgas partnerība" izveidojusi informatīvo izdevumu par 2016. gada otrajā pusē paveiktajām aktivitātēm. Lasi un ievērtē: PP avīze par 2016. gada 2. pusi.
Lasīt visu

PP avīze par aprīli

Kā biedrībai "Pierīgas partnerība" veicies 2016. gada aprīlī? Kas ir paveikts un kas gaidāms turpmāk? Lasi un ievērtē jaunākajā izdevumā: PP 2016. gada aprīļa avīze.
Lasīt visu

PP avīze par martu

Kā mums veicies martā? Kā esam iesākuši pavasari? Lasi un ievērtē jaunākajā apkopojumā: PP 2016. gada marta avīze.
Lasīt visu
Top