Mārupes novads

“Erglis Music management”

Mērķi: sekmēt konkurētspējīgas kultūras vides attīstību Latvijā; organizēt mūzikas un mākslas pasākumus; organizēt koncertus, konkursus un citus kultūrizglītības pasākumus; radīt un producēt mūzikas un mākslas produktus.  Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 18 - 58 Kontaktpersona: Megne Zane
Lasīt visu

Dreamers And Doers

Mērķi: popularizēt, atbalstīt un radīt ilgtspējīgus, inovatīvus, kvalitatīvus un sociāli vērtīgus projektus un produktus dzīves kvalitātes uzlabošanai un attīstības veicināšanai sabiedrības, kultūras, sporta, izklaides un tūrisma jomās dažādām mērķauditorijām; veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas sabiedrībā ar izglītības, domapmaiņas un izzināšanas pasākumu palīdzību; veicināt jaunradi, inovācijas...
Lasīt visu

“Gaujas 49”

Mērķi: sadarbībā ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju (turpmāk - Apsaimniekotājs): pārraudzīt dzīvojamās mājas Mārupes novads, Mārupe, Gaujas iela 49 (turpmāk tekstā - dzīvojamā māja) pārvaldīšanu; pārraudzīt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; organizēt tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbus, lai nodrošinātu mājas kvalitā...
Lasīt visu

“Futbola skola “Nikars””

Mērķi: fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana, fiziskās sagatavotības pilnveidošana un sporta meistarības izaugsmes veicināšana; sporta un atpūtas nometņu un pasākumu Latvijā un ārvalstīs organizēšana; futbola nepieciešamo iemaņu apgūšanas iespējas nodrošināšana, organizējot apmācības un treniņus biedrības biedriem un citiem interesentiem; pie...
Lasīt visu

“Gaujas 45”

Mērķi: nodrošināt biedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu un piemājas teritorijas izmantošanu. Adrese: Mārupes nov., Mā...
Lasīt visu

Familylab Latvija

Mērķi: iedvesmot attiecību veidošanu, kas balstās vērtībās: vienlīdzīga cieņa, autentiskums, integritāte un personīgā atbildība, kā arī tādās vērtībās kā: sociālais respekts, drošība un stabilitāte ģimenēs, skolās, uzņēmumos un sabiedrībā, kā arī apvienot profesionālus pedagogus, lai veiktu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Mēmeles iela 18 Kontaktperso...
Lasīt visu

“Biznesa vēstniecība”

Mērķi: veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises visā Latvijā un latviešiem ārzemēs, attīstot pārrobežu sadarbību. Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 3 Kontaktpersona: Jeromanova-Maura Silva Tālrunis: +371 20042495 E-pasts: valukevica.sigita@gmail.com
Lasīt visu

“LILIJU 10”

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; apkārtējās vides sakārtošana. Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Liliju iela 10 - 3 Kontaktpersona: Šēra Iremina Tālrunis: +371 29348206 E-pasts: ingunasem@gmail.com
Lasīt visu
Top