Mārupes novads

Uzsākam projektu jauniešiem “Kā Tev iet? Dabā iet!”

Lai novērstu pandēmijas stresa izraisītāju veidoto disharmoniju jauniešiem, biedrības „Pierīgas partnerība” un „Jaunolaines attīstībai” īstenos projektu “Kā Tev iet? Dabā iet!”, izmantojot neformālās izglītības metodes, veicinot jauniešu aktīvu līdzdalību, proaktivitāti un kvalitatīvu sadarbību.  Tādejādi biedrība drošā vidē sniegs pieredzi jauniešiem neformālā izglītībā ar dažādām prasmēm, inter...
Lasīt visu

Lielās Talkas ietvaros Tīrainē uzsāk veidot kopienu dārzu.

Tīraines dārzu teritorijā Mārupē jau vēsturiski ir bijuši mazdārziņi, kuros savā no darba brīvajā laikā savulaik saimniekoja kūdras ieguves strādnieki. Mazdārziņš pienācās katram dzīvoklim un kopējā teritorija bija aptuveni desmit hektāru platībā, tajos tika piekopta arī lopkopība. Pakāpeniski mazdārziņu teritoja samazinājās un to vietu aizstāja pļavas. Pirms nu jau vienpadsmit gadiem vietējā k...
Lasīt visu

Iedzīvotājus un uzņēmējus aicinām aizpildīt anketu jaunveidojamā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas veidošanai

Iedzīvotājus un uzņēmējus aicinām aizpildīt anketu jaunveidojamā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas veidošanai Pagājušā gada nogalē, izveidojot darba grupu, Mārupes un Babītes novadu pašvaldības ir uzsākušas kopīgu darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam,...
Lasīt visu

Biedrība “Tīraines ciems”

Mērķi: nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tīraines iela 9, Tīraine, Mārupes nov., pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines i...
Lasīt visu

Jaunmārupe skrien!

Mērķi: veicināt un popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu; organizēt un atbalstīt sportiskas aktivitātes; iesaistīt vietējo kopienu un plašāku sabiedrību vietējās, nacionālās un starptautiskās aktivitātēs, kas vērstas uz veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 10 - 18 Kontaktpersona: Kronbergs Uģis
Lasīt visu

“Senioru klubs Fokstrots”

Mērķi: veidot klubu, kas sniedz pakalpojumus biedriem un citiem interesentiem brīvā laika pavadīšanai; organizēt balles deju nodarbības senioriem, kā arī organizēt dažādus atpūtas vakarus; veicināt dažādas aktivitātes, kas dotu iespēju piedalīties aktīvos, mērķtiecīgos kultūras, izglītības un atpūtas pasākumos; organizēt regulārus tradīciju kopšanas, atpūtas un izglītojošus pasākumus.  Adrese: ...
Lasīt visu

Biedrība “TĪRAINES 8”

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Mārupes novada Tīraines ielā 8, turpmāk tekstā dzīvojamā māja, pārvaldīšanu; nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; rīkoties ar dzīvojamās mājas uzkrājumu fondu.  Adrese: Mārupes nov., Tīraine, Tīraines iela 8 - 3 Kontaktpersona: Smilga Dace
Lasīt visu

Dzīvokļu īpašnieku biedrība Tīraines 11 Virši

Mērķi: nodrošināt dzīvojamās mājas Viršu ielā 11, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, Latvijā (turpmāk- Mājas) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; nodrošināt Mājas dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas vai piesaistītā zemesgabala apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, labiekārtošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpaš...
Lasīt visu

“Skultes 10”

Mērķi: nodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu un piemājas teritorijas izmantošanu. Adrese: Mārupes nov., Skulte, ...
Lasīt visu
Top