Babītes novads

EXEDRA

Mērķi: organizēt teorētiskus un praktiskus izglītojošus pasākumus par videi draudzīgu materiālu izmantošanu ēku būvniecībā, atjaunošanā un labiekārtošanā gan Latvijā, gan ārpus tās; veicināt izpratni par vēsturiskās apbūves saglabāšanas priekšrocībām un attīstības iespējām; organizēt teorētiskus un praktiskus pasākumus veselīga, apzināta un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanai; sniegt jaun...
Lasīt visu

“Latvijas Neirofiziologu biedrība”

Mērķi: veicināt neirofizioloģijas nozares attīstību Latvijas Republikā; attīstīt sadarbību neirofizioloģijas jomā ar visām struktūrvienībā un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas; strādāt ciešā sadarbībā ar Latvijas Neirologu biedrībām; veicināt neirologu un neirofiziologu zināšanu pilnveidošanu sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskām organizācijām; organizēt...
Lasīt visu

LOREM IPSUM

Mērķi: laikmetīgās mākslas attīstīšana un vietējas un starptautiskas sadarbības veicināšana starp dažādām kultūras un zinātnes nozarēm; visa veida nacionālo vērtību saglabāšanas un integrācijas veicināšana mūsdienu kultūrā, īpaši uzsverot laikmetīgās mākslas, mūzikas, dejas, teātra, literatūras un kino attīstību; sabiedrības kultūras procesu izziņas veicināšana; kultūrizglītības piedāvājuma daudzv...
Lasīt visu

“Biedrība “Badmintona klubs Imanta””

Mērķi: badmintona popularizēšana un attīstīšana profesionālajā līmenī; sabiedrības pievēršana sportam; bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.  Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Babīte, "Smaidas" Kontaktpersona: Radovska Olga Tālrunis: +371 29819766 E-pasts: bdmb1991@inbox.lv Mājas lapa: http://bdmb.ucoz.com/
Lasīt visu

“Eiropas neiropsihologu un logopēdu asociācija”

Mērķi: apvienot un savstarpēji koordinēt speciālistus neiropsiholoģijas un logopēdijas jomā Latvijā un pārējās Eiropas valstīs; veicināt neiropsiholoģijas un logopēdijas speciālistu profesionālās darbības pilnveidošanos; veicināt un nodrošināt koriģējoši attīstošo metodisko materiālu izstrādi un ieviešanu; piedalīties neiropsihologu un logopēdu akadēmisko un profesionālo augstākās izglītības progr...
Lasīt visu

Mednieku klubs “Buciņš”

Mērķi: popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu; popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu; piedalīties medījamo dzīvnieku aizsardzības pasākumos; medību organizēšana un medību saimniecību attīstīšana.  Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Priežciems, Ziedu iela 6 Kontaktpersona: Kavoss Mārtiņš
Lasīt visu

WSWCF Academy

Mērķi: veidot ielu vingrošanas apmācības programmu, kā arī standartizācijas sistēmu un nodarboties ar šīs apmācības programmas un standartizācijas sistēmas izplatīšanu un popularizāciju Latvijā un Pasaulē; nodrošinās ielu vingrošanas apmācību klātienē un tālmācības veidā; rīkot starptautiska mēroga izglītības seminārus ielu vingrošanā un citos ielu sporta veidos bērniem un pieaugušajiem.  Adres...
Lasīt visu

Koku ciems

Mērķi: lokālo iniciatīvu inkubācijai un attīstībai Koku ciemā, Klīvēs, Babītes pagastā, Babītes novadā; saimnieciskās darbības veicināšana un attīstība Koku ciemā radot lokālās darba vietas, dzīvesvietas un sociālās institūcijas.  Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola" Kontaktpersona: Volberts Jānis Tālrunis: +371 29162939 E-pasts: darijumu.partneri@gmail.com
Lasīt visu

“A.O. Sporta klubs”

Mērķi: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvā sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un nodarbībās, kas veicina katra indivīda sporta meistarības izaugsmi; dažāda līmeņa sporta sacensību organizēšana; sabiedriskā labuma darbība, īpaši atbalstot un veicinot tādu ģimeņu, kurās ir trīs un vairāk bērni, bērnu, jauniešu vecumā no 15 lī...
Lasīt visu

Biedrība “Baltijas Burāšanas Centrs”

Mērķi: drošas tāljūru burāšanas jahtu mācību braucienu organizēšana un braucienu maršrutu izpēte; jauno drošas tāljūru burāšanas jahtu vadītāju apmācība; savstarpējās pieredzes par drošas tāljūru burāšanas jahtu mācību braucienu un jauno vadītāju apmācību apmaiņas pilnveidošana; drošas tāljūru burāšanas jahtu vadītāju kvalifikācijas paaugstināšana.  Adrese: Babītes nov., Babītes pag., Vīkuļi, L...
Lasīt visu
Top