Notikušie pasākumi

Notikusi tikšanās par tūrisma attīstību Babītes novadā

8. septembrī, Babītes novada pašvaldībai sadarbojoties ar biedrību “Pierīgas partnerība”, tika rīkots darba seminārs, lai kopā ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem rosinātu idejas par turpmākajiem soļiem tūrisma attīstīšanai Babītes novadā. Viesus uzrunāja Agrita Vagoliņa, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Reģionālā centra vadītāja, informējot par valsts atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, ...
Lasīt visu

Gatavošanās 1. projektu iesniegšanas kārtai

Tuvojoties 1. projektu iesniegšanas kārtai, biedrība 29., 30. un 31. martā organizēja apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem Mārupes, Babītes un Olaines novados. Projektu iesniegšana notiek no 15. aprīļa līdz 16. maijam. Uz apmācībām tika aicināti potenciālie projektu sagatavotāji. Stāstīts par projekta iesnieguma aizpildīšanu, tā iesniegšanas nosacījumiem, elektronisko pieteikšanās sist...
Lasīt visu

Notikusi 2016. gada biedrības kopsapulce

21.martā Mazcenu bibliotēkā notika biedrības "Pierīgas partnerība" biedru kopsapulce. Kopsapulcē tika aicināti piedalīties ne tikai esošie, bet arī potenciālie biedri, kuri turpmāk vēlas aktīvāk iesaistīties dažādu projektu īstenošanā. Kopsapulce sākās ar administratīvās vadītājas Alīnas Lukjancevas atskatu par 2015.gadā paveikto, par SVVA stratēģijas izstrādi, par gada nozīmīgākajiem notikumiem....
Lasīt visu

Divas galvas labi, trīsdesmit – vēl labāk

Ar viedā latviešu sakāmvārda variāciju var raksturot Babītes, Olaines un Mārupes novadu jauniešu tikšanos vēsā 16. janvāra dienā, lai sildītos ar kopīgām idejām savu novadu attīstībai un starpnovadu sadarbībai. Biedrība „Pierīgas partnerība” aicināja satikties pa desmit aktīvajiem jauniešiem no katra novada, lai izkustinātu ne tikai ķermeņus, bet arī prātus kopīgam mērķim un idejām. Jaunieši no d...
Lasīt visu

Atskats uz semināriem par atbalsta nosacījumiem

2015. gada decembra sākumā  Babītes, Olaines un Mārupes novados notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotais seminārs par LEADER pieejas īstenošanu, izstrādāto stratēģiju un ES finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Seminārā piedalījās uzņēmēji, t.sk. tūrisma pakalpojumu sniedzēji, mājražotāji, dažādu biedrību pārstāvji, kā arī novadu iedzīvotāji – potenciālie attīstības projektu īstenotāji. Sā...
Lasīt visu

Tikšanās ar Babītes novada jauniešiem

15. oktobrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā notika biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotā Babītes novada jauniešu tikšanās, lai runātu par jauniešu iespējām un aktivitātēm Babītes novadā. Pasākuma 1. daļā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Kintija Bulava stāstīja par Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” — projektiem, kurus ir īstenojoši La...
Lasīt visu

Ieskats tematiskajos semināros stratēģijas izstrādei

2015. gada maija beigās un jūnija sākumā biedrība „Pierīgas partnerība” rīkoja tematiskos seminārus, kuru Babītes, Olaines un Mārupes novada pārstāvjiem bija iespēja uzzināt par līdzfinansējuma piesaistes iespējām, piedalīties LEADER projektu izstrādes darbnīcā, analizēt nozares attīstības iespējas un iepazīties ar kaimiņu novadu pārstāvjiem. 21. maijā kafejnīcā „Lāči” tika aicināti uzņēmējdarb...
Lasīt visu

Notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem SVVA stratēģijas veidošanai

Ir aizvadītas biedrības „Pierīgas partnerība” rīkotās tikšanās ar iedzīvotājiem Babītē, Piņkos, Spuņciemā, Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē, Skultē, Olainē, Jaunolainē, Stunīšos (Gaismās), Medemciemā un Jāņupē. Semināru 1. daļā biedrības valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere informēja interesentus par biedrības darbību, LEADER pieeju un LEADER programmā īstenotiem projektiem. Tikšanās laikā projektu ī...
Lasīt visu
Top