Īstenots projekts “Uzņēmuma “Dabas gardumi ar “odziņu“” izveide un attīstība”

Īstenots projekts “Uzņēmuma “Dabas gardumi ar “odziņu“” izveide un attīstība”

Projekta nosaukums: “Uzņēmuma “Dabas gardumi ar “odziņu“” izveide un attīstība”

Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2102-000002

Publiskais finansējums: 12 461,98 EUR (kopējā summa: 17 802,85 EUR)

Īstenošanas vieta: Liepsalas, Jaunmārupe, Mārupes novads

Projekta mērķis: 

  1. Uzsākt dabīgu augļu - ogu gardumu ražošanu no pašaudzētām izejvielām – gardēžiem, baudītājiem un veselīga dzīvesveida – uztura piekritējiem.
  2. Izstrādāt, veicināt un popularizēt produkcijas un uzņēmuma tēla atpazīstamību, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju.
  3. Iesaistīties vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, sekmējot savstarpējo sadarbību un attīstību vietējā teritorijā.

Projektā iegādāta sulu spiede, žāvētava, dārzeņu griezējs un cits produkcijas izgatavošanai nepieciešamais aprīkojums, kā arī iekārtas un programmas mārketinga veidošanai.

 

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

 

"Dabas gardumi ar "odziņu"" var sekot līdzi uzņēmuma mājaslapā vai sociālajos tīklos.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.