-A A +A

Vietējās attīstības stratēģija

Biedrības "Pierīgas partnerība" vietējās attīstības stratēģija ir pamatdokuments, uz kura pamata tiek vērtēts ikviens projekta iesniegums.

Stratēģijā ir apkopoti dati par:

  1. Vietējo rīcības grupu, kas ir atbildīga par stratēģijas īstenošanu - jeb biedrību "Pierīgas partnerība";
  2. Vietējo teritoriju, kurā stratēģija tiek īstenota (Babītes, Mārupes un Olaines novadi);
  3. Jomām, kurās stratēģija darbojas un uz kuru attīstību tā ir vērsta;
  4. Virzieni un paņēmieni, kas ir atbalstāmi sakarā ar stratēģijas ieviešanu.
  5. Stratēģijā ir ietverti arī vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiek novērtēts ikviens projekta iesniegums.

Lūdzu rūpīgi izlasat vērtēšanas kritērijus! Sagatavojot projekta iesniegumu, Jūs varat pats saskaitīt punktus, kurus iegūsiet vērtēšanas komisijas sēdē!

JŪSU MĒRĶIS IEGŪT NEVIS MINIMĀLI PIEĻAUJAMO PUNKTU SKAITU, BET MAKSIMĀLI IESPĒJAMO!

Svarīgi:

  • Iepazīstaties ar stratēģiju pirms projekta iesnieguma sagatavošanas uzsākšanas;
  • Atzīmējat stratēģijā jomas, kuras Jūsuprāt ir jāattīsta konkrētajā teritorijā;
  • Atrodat  stratēģijas piedāvātajās  rīcībās tos pasākumus, kas Jūsuprāt ir vispiemērotākie stratēģijas īstenošanai;
  • Ietverat gala redzējumu projekta iesniegumā.

 

Stratēģija 2009-2013