1. Sākums
  2. Realizē savu ideju
  3. Vērtēšana

Vērtēšana

Pēc projektu pieņemšanas kārtas noslēgšanas projektu iesniegumus vērtē biedrības “Pierīgas partnerība” Padome. Padome izveidota un biedru kopsapulces ievēlēta, ievērojot vienmērīgu teritorijas pārklājumu un partnerības (uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas) principu. Padomes sastāvā saskaņā ar nosacījumiem tiek pārstāvētas arī jauniešu, lauksaimniecības uzņēmuma un lauku sieviešu intereses.

2017. gadā ievēlēta Padome:

Mārupes novads: Mārupes novada pašvaldības pārstāvis; biedrība “Mārupes uzņēmēji”; SIA “AV Apsaimniekotājs”

Olaines novads: Olaines novada pašvaldības pārstāvis; biedrība “Māk-onis” (jauniešu organizācija); SIA “KART Group”

Babītes novads: Babītes novada pašvaldības pārstāvis; biedrība “Sport De Lux”; SIA “Lāči”

Pirms projektu vērtēšanas katrs Padomes loceklis un vērtēšanas komisijas dalībnieks aizpilda interešu konflikta neesamības deklarāciju. Katrs vērtēšanas procesā iesaistītais apstiprina, ka nav ieinteresēta persona šī projekta vērtējumā.

Pēc projektu kārtas noslēgšanas saskaņā ar nolikumu Padomei ir tiesības aicināt pretendentus prezentēt savus projektus. Projekti tiek vērtēti pēc iesniegumā un prezentācijā sniegtās informācijas. Vērtēšanas procesā biedrībai ir tiesības lūgt pretendentam papildu informāciju.

Projektu izvērtēšanai ir divi posmi — pēc izvērtēšanas biedrībā (ilgst vienu mēnesi) stratēģijai atbilstošie projekti piecu dienu laikā tiek nodoti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā, un tiek paziņoti rezultāti. Tālāk detalizētu projektu izvērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests (ilgst trīs mēnešus). Izvērtēšanas laikā notiek komunikācija ar pretendentu.

Projektu vērtēšanas kritēriji un vairāk informācijas: projektu vērtēšanas nolikums (apstiprināts 5.09.2017.).


Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2018.