1. Sākums
  2. Jaunumi, Pētījumi
  3. Iedzīvotāju aptauja par SVVA...

Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

19. Septembris, 2018
/ /

Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

19. Septembris, 2018
/ /
Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina Jūs aizpildīt aptaujas anketu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020.gadam” vidusposma novērtējuma ietvaros.
Biedrība ir rīkojusi 5 LEADER projekta iesniegšanas kārtas, dažādus pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
 Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus Babītes, Mārupes un Olaines novados, lūdzam iesaistīties!
 Lūgums aptauju pārsūtīt arī saviem biedriem, darbiniekiem, lai pēc iespējas vairāk respondentu atbildētu.
https://goo.gl/forms/YgyM94lx31dzhLJj1
Anketas aizpildīšana līdz 28.septembrim.
Citi jaunumi

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.