1. Sākums
  2. Biedrības projekti un pasākumi

Noslēgusies projekta “Jaunietis Mārupes novadam” īstenošana

17. Novembris, 2017
/ /

Lai veicinātu jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā un uzņēmējdarbību, 2017. gada vasarā un rudenī notika projekts “Jaunietis Mārupes novadam”. Projektā no 13. līdz 16. jūlijam notika velobrauciens pa Olaines, Mārupes un Babītes novadiem, savukārt rudenī notika divas tikšanās par uzņēmējdarbību — ideju ģenerēšanai un izpratnes veicināšanai. Velobrauciena mērķis bija iepazīt savu un blakus novadus, kā arī […]

Lasīt visu →

Uzsākta projekta “Tūrisms kopā” realizācija

16. Novembris, 2017
/ /

Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju  iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem. Projekta laikā līdz pat […]

Lasīt visu →

Noslēdzies biedrības īstenotais projekts “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados”

31. Oktorbis, 2017
/ /

Kā atzīts projekta laikā izstrādātajā rīcības plānā: “Visos trijos novados ievērojams iedzīvotāju skaits ir apvienojušies vai darbojas biedrībās vai nodibinājumos (turpmāk saukts NVO). Biedrību dibināšanas aizsākumi vērojami jau 1991. gadā un to skaits visos novados nepārtraukti aug, tomēr ne visas kādreiz reģistrētās NVO, ir aktīvas arī šodien.” Lai pilnveidotu esošo organizāciju kompetences un veicinātu sadarbību, […]

Lasīt visu →

Iepazīsties ar NVO atbalsta punkta rīcības plānu “Pierīgas partnerības” darbības teritorijā

25. Oktorbis, 2017
/ /

Kādas ir nevalstiskās organizācijas mūsu teritorijā? Kāds atbalsts tām nepieciešams? Babītes, Mārupes un Olaines novados izstrādāts rīcības plāns, kas ietver esošās situācijas analīzi un turpmākās attīstības iespējas. Kā secina rīcības plāna autors Āris Adlers: “Prioritāri atbalsts ir nepieciešams finansējuma nodrošinājumam organizāciju darbam un materiāli tehniskajai bāzei, nepieciešami arī uzlabojumi komunikācijā un informācijas izplatīšanā, sadarbības veicināšana […]

Lasīt visu →

Jaunieši uzņemas un iesaistās lēmumpieņemšanā. Projekts LOCAL ACTION YOUTH

22. Oktorbis, 2017
/ /

Lai veicinātu sadarbību starp jaunatnes darbiniekiem un vietējās rīcības grupām, pilnveidotu jaunatnes darbinieku prasmes, kā arī veicinātu jauniešu iesaisti lēmumpieņemšanā un uzņēmējdarbībā, biedrība “Pierīgas partnerība” kopā ar Olaines novada pašvaldību un vietējās rīcības grupu no Somijas “Ravakka” uzsākusi projekta “LOCAL ACTION YOUTH”, kas tiek īstenots ar Erasmus+ programmas atbalstu 2. pamatdarbībā “Stratēģiskās partnerības labas pieredzes […]

Lasīt visu →

Mācību seminārs vietējo rīcības grupu pārstāvjiem 21. un 22. septembrī

28. Septembris, 2017
/ /

21. un 22. septembrī Bauskas rajona partnerības teritorijā notika VRG un LAD tikšanās par lēmuma par projektu apstiprināšanu pieņemšanas procesu jaunā regulējuma kontekstā, kad VRG būs jāpieņem administratīvais akts. Biedrību “Pierīgas partnerība” pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere, biedrības padomes locekļi Guntis Ruskis un Irina Millere. Divu dienu laikā tika gūta profesionālajai darbībai nepieciešamā informācija un […]

Lasīt visu →

Seminārā “Networking Works!” biedrības pārstāvji strādā pie sadarbības projektiem

16. Septembris, 2017
/ /

No 2017. gada 12. līdz 14. septembrim Viļņā norisinājās vietējās rīcības grupu sadarbības konference “Networking Works!”, kurā piedalījās arī biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāves. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīt vietējos īstenotos projektus, kā arī strādāt pie sadarbības idejām tādās tēmās kā vietējie resursi un uzņēmējdarbība, sociālā iekļaušana, tūrisms un mantojums u.c. Vērtīgas bija arī neformālās tikšanās […]

Lasīt visu →

Noticis 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments

20. Jūnijs, 2017
/ /

Šī gada 15.—18. jūnijā notika jau trešais Latvijas Lauku kopienu parlaments. Kā savā vēstulē raksta Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis: “Jūsu piemērs mudina ikvienu izvirzīt drosmīgus, pārdomātus, uz attīstību orientētus mērķus un aktīvi strādāt to sasniegšanai”. Šī gada vadmotīvs bija un ir “Visai Latvijai ir jādzīvo”, un centrālā tēma “Latvijas vērtības, Latvijas lauku vērtības: vakar, šodien un […]

Lasīt visu →

LEADER pasākumi Eiropas līmenī 21. un 22. februārī

23. Februāris, 2017
/ /

21. februārī Briselē notika LEADER apakšgrupas tikšanās par LEADER programmu un tās ieviešanu. Tikšanās reizē piedalās vietējās rīcības grupu, Valsts lauku tīkla un ministrijas pārstāvji no katras dalībvalsts. Latvijas vietējās rīcības grupas pārstāvēja biedrības “Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja un Latvijas lauku foruma padomes locekle A.Lukjanceva. Pasākumā tika sniegta informācija par CORK 2.0 deklarāciju, kurā nozīmīgā loma lauku […]

Lasīt visu →

Piedalāmies Latvijas Lauku foruma apmācībās par LEADER programmu

20. Janvāris, 2017
/ /

17. un 18.janvārī viesu namā „Mauriņi” Allažu pagastā, Siguldas novadā notika biedrības „Latvijas Lauku forums” rīkotās apmācības vietējām rīcības grupām par LEADER programmas administrēšanu. Biedrību „Pierīgas partnerība” pārstāvēja administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva. Pasākumā piedalījās arī Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas pārstāvji, kuri stāstīja par plānotajiem grozījumiem Pasākuma administrēšanas nosacījumos un topošajiem sadarbības projektu nosacījumiem. […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2017.