1. Sākums
  2. Notikumi projektos

Īstenots projekts “Velo apkopes stendu uzstādīšana”

1. Maijs, 2017
/ /

PROJEKTS (Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001) “Velo apkopes stendu uzstādīšana” Mārupes novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001 “Velo apkopes stendu uzstādīšana” atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un uzsākusi projekta īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar […]

Lasīt visu →

Uzsākta projekta “Kempinga izveide Mārupes novadā”

1. Aprīlis, 2017
/ /

Projekts „Kempinga izveide Mārupes novadā” īstenots ar mērķi attīstīt Mārupes novada vietas potenciālu, uzsākt jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Mārupes novadā, kā arī veicināt SIA “AV Apsaimniekotājs” zīmola “Karpu dīķis” atpazīstamību un Mārupes novada atpazīstamību un tūrisma potenciālu. Projekta specifiskais mērķis ir attīstīt Mārupes novadā augstas kvalitātes aktīvā tūrisma atpūtas vietu ar novadā visplašāko pakalpojumu klāstu, […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Mobilās koka grīda ar tērauda pamatni iegāde”

1. Marts, 2017
/ /

Projekts „MOBILĀS KOKA GRĪDAS AR TĒRAUDA PAMATNI IEGĀDE” īstenots ar mērķi stiprināt vietējo ekonomiku, radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, sekmēt sadarbību un jaunu uzņēmējdarbības tehnoloģiju ieviešanu, veicinot SIA “Savapils.lv” (www.teltsuznomu.lv ) un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. Projektā tiek iegādāts aprīkojums – brīvi stāvoša mobilā koka grīda ar tērauda pamatni 200m2 platībā, kuru iespējams izmantot gan […]

Lasīt visu →

Noskaidroti konkursa “Dižprojekts 2015” laureāti

2. Februāris, 2016
/ /

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības. „Ikviens no „Dižprojekta 2015” kandidātiem ir […]

Lasīt visu →

“Dižprojekts 2015” izvirzīts projekts “Publiska skvēra izveide Babītē”

2. Janvāris, 2016
/ /

 Dižprojekta 2015 konkursam tiek  izvirzīts projekts “Publiska skvēra izveide Babītē”. Šogad jau 6. reizi  biedrība “Latvijas Lauku forums”  organizē LEADER Dižprojektu konkursu– Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. PROJEKTA NOSAUKUMS:  Publiska skvēra izveide Babītē ĪSTENOTĀJS:  Biedrība […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Latgales novada tautas tērpi deju kolektīvam “Dārta””

29. Jūlijs, 2015
/ /

Eiropas Savienības ELFLA programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros „Deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrība” īstenojusi projektu „Latgales novada tautas tērpi deju kolektīvam „Dārta””. Iegūtais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai devis iespēju Babītes novada vidējās paaudzes deju kolektīva „Dārta” desmitgadi atzīmēt nule iegūtajos […]

Lasīt visu →

Uzsākts projekta “Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā “Sporta klubs Babīte””

1. Septembris, 2011
/ /

2011. gada 31. augustā ir sākta projekta Nr. 11-04-LL37-L413201-000020 „Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā „Sporta klubs Babīte”” realizācija. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē ELFLA, LEADER. Projekta atbalsta […]

Lasīt visu →

Uzsākts projekts “Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos”

23. Jūnijs, 2011
/ /

2011. gada 22. jūnijā ir sākta projekta Nr. 10-04-ZL11-Z401101-000003 “Profesionāla āra futbola laukuma izbūve Piņķos” realizācija. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros. Projektu līdzfinansē EZF, LEADER. Projekta atbalsta intensitāte ir 75% no kopējām atbalstāmām izmaksām. Projekta atbalstāmo izmaksu […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2017.