1. Sākums
  2. Jaunumi

Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

19. Septembris, 2018
/ /

Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina Jūs aizpildīt aptaujas anketu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020.gadam” vidusposma novērtējuma ietvaros. Biedrība ir rīkojusi 5 LEADER projekta iesniegšanas kārtas, dažādus pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.  Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus Babītes, Mārupes un Olaines novados, lūdzam iesaistīties!  Lūgums aptauju pārsūtīt arī saviem biedriem, darbiniekiem, lai pēc iespējas vairāk […]

Lasīt visu →

“Lauku Lauku forums” iedrošina cilvēkus aktīvai atpūtai lauku teritorijās

6. Septembris, 2018
/ /

  Līdz 2018. gada noslēgumam biedrība “Latvijas Lauku forums”, sadarbojoties ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, realizē projektu “Aktīvās kopienas Baltijā” (Villages on Move Baltic), lai iedrošinātu lauku teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus un apmeklētājus veselīgai un aktīvai atpūtai piecās Baltijas jūras reģiona valstīs. Eksperimentālās kultūras metodes iedzīvināšana, radošu ideju meklējumi lauku teritorijās, pētnieciskās analīzes un praktisko piemēru […]

Lasīt visu →

Koprades telpas arī laukos

6. Septembris, 2018
/ /

PPP biedrība „Zied zeme” un “Pierīgas partnerība” ir saņēmušas apstiprinājumu projektam “European cooperation project on coworking spaces in rural areas” saīsināti “CoLabora”. Projekta mērķis ir ar sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, izveidot un attīstīt koprades telpas PPP biedrība Zied zeme un Pierīgas partnerības darbības teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. Projekta attiecināmās izmaksas un […]

Lasīt visu →

Pierīgas interaktīvā tūrisma karte

31. Augusts, 2018
/ /

Veiksmīgi īstenojot projektu “Tūrisms kopā”, ir sagatavota krāsaina un ērta Pierīgas interaktīvā tūrisma karte, kur apvienotas sešu novadu tūrisma kartes, kas palīdzēs saņemt aktuālu un plašu informāciju par tūrisma piedāvājumu Pierīgā un tās tuvākajos novados gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Latvijas un ārzemju viesiem Tūrisma kartē ir apkopota visa informācija par Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines, […]

Lasīt visu →

Iepazīti pirmie īstenotie LEADER projekti

21. Augusts, 2018
/ /

Biedrības „Pierīgas Partnerības” organizētais pieredzes apmaiņas brauciens 10. augustā Mārupes, Olaines, Babītes novados, kur tika apmeklēti dažādi realizētie LEADER projekti, sniedza iespēju iepazīt un izbaudīt, gūt iedvesmu jaunām idejām un pamudinājumu tās realizēt. Labie piemēri, kas runā paši par sevi pasākuma dalībniekos raisīja pārliecību par to, ka iespējas ir ļoti plašas un tuvākajā apkārtnē realizēti […]

Lasīt visu →

Augusta sākumā lauku pārmaiņu veidotāji pulcējās Kopienu vasaras forumā Smelteros, Preiļu novadā

17. Augusts, 2018
/ /

Latvijas Kopienu vasaras forums, kas augusta sākumā notika Preiļu novadā, apliecināja lauku kopienu spēku un sadarbības būtiskumu. Biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un Salas pamatskolu divu dienu garumā kopradīja aktivitātes un vidi, kas viesiem no visas Latvijas ļāva justies kā savējiem, vienlaikus gan nopietni strādājot darba grupās un seminārā, […]

Lasīt visu →

Piedalies #LocalActionYouth rokasgrāmatas atklāšanā

16. Augusts, 2018
/ /

Vai meklē veidus, kā veicināt jauniešu un citu sabiedrības grupu līdzdalību dažādos procesos? Vai nepieciešama iedvesma jaunatnes darbam komunikācijas, uzņēmējdarbības veicināšanas un iesaistes jomās? Piedalies aktīvā un aizraujošā pasākumā 21. augustā 18.00 Olaines Jauniešu centrā “Popkorns”! Pasākuma centrā nule izveidotā praktiskā rokasgrāmata – projektā LOCAL ACTION YOUTH izveidots metožu, aktivitāšu un konceptu apkopojums.  Grāmatā atspoguļotas […]

Lasīt visu →

Izstrādāta 6 Pierīgas novadu kopīgā tūrisma attīstības stratēģija

9. Augusts, 2018
/ /

31.jūlijā, Mārupes novadā, vecākajā Latvijas golfa laukumā “Viesturi”, projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros, notikusi 6 Pierīgas novadu – Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas uzņēmēju, pašvaldību speciālistu, NVO, kā arī attiecīgo novadu teritoriju vietējo rīcības grupu – biedrību „Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība „Lielupe”” un partnerība „Daugavkrasts” pārstāvju tikšanās par kopīgiem nākotnes plāniem tūrisma nozares attīstībai […]

Lasīt visu →

25.augustā „ESI LEPNS PAR SAVU NOVADU” jeb projektu atvērto durvju diena Liepājas rajona partnerībā

7. Augusts, 2018
/ /

Kopš 2016.gada, īstenojot vietējo attīstības stratēģiju, novadu teritorijās ELFLA fonda ietvaros esam atbalstījuši 50 Sabiedriskā labuma projektus un 34 Uzņēmējdarbības projektus. Piekrastes teritorijās EJZF fonda ietvaros 17  zivsaimniecības uzņēmējdarbības projektus un 15 sabiedriskās labuma projektus. Kopā novadu attīstībā trīs gados ieguldot vairāk kā 3 milj. euro. Lepojoties par  novadu attīstību, uzņēmējdarbības attīstību vēlamies arī Jums […]

Lasīt visu →

MĀRUPES NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENES TIEK AICINĀTAS UZ KOPĪGU AKTĪVĀS ATPŪTAS PASĀKUMU

6. Augusts, 2018
/ /

Turpinot ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” īstenošanu, Mārupes novada dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas partnerība”, aicina novada daudzbērnu ģimenes uz kopīgu aktīvās atpūtas pasākumu š.g. 26.augustā aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte”, Ežiņi, Mārupe, plkst. 10.00 – 16.00. Pasākumu vēlamies radīt kā svētkus ģimenēm ar dažādām kopīgām atpūtas un izklaides iespējām, dodot […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2018.