1. Sākums
  2. 2014-2020
  3. Page 2

Īstenots projekts “LABIE KOKI konstruē”

28. Decembris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: SIA “LABIE KOKI konstruē”Projekta nosaukums: “LABIE KOKI konstruē”Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2103-000008Publiskais finansējums: 10208.81 EUR (kopējā summa: 14531.69 EUR)Īstenošanas vieta: “Annas koku skola”, Klīves, Babītes novadsProjekta mērķis: Projekta mērķis ir trīs gadu laikā izveidot ārtelpas dizaina mēbeļu ražošanas uzņēmumu. Tādā veidā paaugstinot dzīves kvalitāti, radot jaunas vērtības vietējā teritorijā. Atbalsts videi draudzīgiem ražošanas procesiem un […]

Lasīt visu →

Noslēgušies Līduma karjera labiekārtošanas darbi

28. Septembris, 2018
/ /

Ir noslēgušies Līduma karjera labiekārtošanas darbi, kuri tika veikti projekta “Dabas takas izveide apkārt Līduma karjeram” ietvaros, līdz ar to Pierīgā ir izveidota jauna atpūtas vieta aktīva dzīvesveida piekritējiem un ģimenēm ar bērniem. Līduma karjers atrodas Uzvaras Līdumā, Olaines novadā, netālu no Olaines pilsētas – starp Rīgu un Jelgavu. Projekta ietvaros apkārt Līduma karjeram izveidota […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “LABIE KOKI konstruē”

27. Aprīlis, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Inga Erdmane Projekta nosaukums: “LABIE KOKI konstruē” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000001 Publiskais finansējums: 13 022,51 EUR (kopējā summa: 18 603,59 EUR) Īstenošanas vieta: “Annas koku skola”, Klīves, Babītes novads Projekta mērķis: Veicināt novadā amatniecību un attīstīt uzņēmējdarbību – radīt lietišķa dizaina praktiski pielietojamus priekšmetus ārtelpai no dabiskiem materiāliem (koks, metāls, akmens), kas ir orģināldizaina izstrādājumi – […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Priežu čiekuru produktu virzība tirgū un uzņēmuma attīstība”

27. Marts, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Inese Olštrema Projekta nosaukums: “Priežu čiekuru produktu virzība tirgū un uzņēmuma attīstība” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000004 Publiskais finansējums: 7315,32 EUR (kopējā summa: 10 450,45 EUR) Īstenošanas vieta: Rudens iela 8, Jaunolaine, Olaines novads Projekta mērķis: Izveidot jaunu produktu no priežu čiekuriem ar plašu atpazīstamību tirgū un kāpinot ražošanas apjomu. Projektā tiek iegādādāts lielas ietilpības katls čiekuru […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā”

1. Marts, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: SIA Divdesmit četri Projekta nosaukums: “Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000003 Publiskais finansējums: 3789,44 EUR (kopējā summa: 5413,47 EUR) Īstenošanas vieta: Kabiles iela 37, Mārupe, Mārupes novads Projekta mērķis: Uzņēmējdarbības attīstība, radot jaunus produktus, produkcijas reklamēšana, vienlaikus veicinot jaunu darbavietu radīšanu un […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Popkorna skvēra labiekārtošana”

5. Februāris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: “Popkorna skvēra labiekārtošana” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000004 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 22 722 EUR) Īstenošanas vieta: pie Olaines Jauniešu centra “Popkorns” Veselības ielā 7, Olaine, Olaines novads Projekta mērķis: Veicināt novada jauniešu aktivitāti lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, izveidojot un labiekārtojot skvēru pie esošā Jauniešu centra. Projekta laikā ir izbūvēta neliela skatuve […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana”

5. Februāris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000003 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 15 000 EUR) Īstenošanas vieta: “Ālupi 1”, Jaunolaine, Olaines novads Projekta mērķis: Izveidot un labiekārtot pastaigu taku Jaunolaines iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot un veicinot iedzīvotāju vidū aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un cilvēku kapitāla stiprināšanu. 510 metru garā taka […]

Lasīt visu →

Izvērtēta 5. kārtas projektu atbilstība SVVA stratēģijai

11. Decembris, 2017
/ /

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Projektu iesniegšana norisinājās no 2. novembra līdz 1. decembrim. 8. decembrī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti: 1.1. Atbalsts tūrisma […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Amatniecības uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde”

1. Decembris, 2017
/ /

Projekta īstenotājs: SIA Lignum LV Projekta nosaukums: “Amatniecības uzņēmuma izveide un iekārtu iegāde” Projekta numurs: 16-04-AL04-A019.2102-000001 Publiskais finansējums: 13 871,73  EUR (kopējā summa: 19 816,76 EUR) Īstenošanas vieta: “Turaidas”, Mārupes novads Projekta mērķis: Jauna amatniecības uzņēmuma izveidošana un iekārtu iegāde uzņēmuma darbībai, attistībai un konkurentspējīgai produkcijas ražošanai. SIA “Lignum LV” ir jauns uzņēmums ar pieredzi koka izstrādājumu ražošanā! […]

Lasīt visu →

Noslēgusies projektu pieņemšana 5. kārtā

6. Novembris, 2017
/ /

1. novembrī noslēgusies projektu pieņemšanas 5. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā ar mērķi “Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide” (1.1., 1.2. un 1.3.) un “Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.