1. Sākums
  2. 2014-2020
  3. 3. kārta

Īstenots projekts “1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts”

28. Decembris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines vēstures un mākslas muzejs Projekta nosaukums: 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000007 Publiskais finansējums: 42015.32 EUR (kopējā summa: 46683.69 EUR) Īstenošanas vieta: Jelgavas iela 5, Olaine Projekta mērķis: veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, izveidojot jaunu Pirmā Pasaules kara izziņas maršrutu Olaines pilsētā. Tas papildinās Latvijas […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana”

28. Decembris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Mārupes novada dome Projekta nosaukums: Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000002 Publiskais finansējums: 45 000 EUR (kopējā summa: 50 000 EUR) Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Mārupes novads Projekta mērķis: padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā – Švarcenieku muižas […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Popkorna skvēra labiekārtošana”

5. Februāris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: “Popkorna skvēra labiekārtošana” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000004 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 22 722 EUR) Īstenošanas vieta: pie Olaines Jauniešu centra “Popkorns” Veselības ielā 7, Olaine, Olaines novads Projekta mērķis: Veicināt novada jauniešu aktivitāti lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, izveidojot un labiekārtojot skvēru pie esošā Jauniešu centra. Projekta laikā ir izbūvēta neliela skatuve […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana”

5. Februāris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000003 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 15 000 EUR) Īstenošanas vieta: “Ālupi 1”, Jaunolaine, Olaines novads Projekta mērķis: Izveidot un labiekārtot pastaigu taku Jaunolaines iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot un veicinot iedzīvotāju vidū aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un cilvēku kapitāla stiprināšanu. 510 metru garā taka […]

Lasīt visu →

Izvērtēta 3. kārtā iesniegto projektu atbilstība SVVA stratēģijai

6. Aprīlis, 2017
/ /

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 3. kārtas — sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. aprīlī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti: 2.1. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” – 4 projekti; kārtā izsludinātais finansējums – […]

Lasīt visu →

Noslēgusies projektu pieņemšana 3. kārtā

2. Marts, 2017
/ /

  3. KĀRTĀ IESNIEGTO PROJEKTU KOPSAVILKUMS Create column charts Noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā.   UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana   SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE […]

Lasīt visu →

Izsludināta 2. un 3. kārta SVVA stratēģijas īstenošanai

16. Decembris, 2016
/ /

Uzzini, iesniedz, īsteno! Kas novados jāuzlabo? Ko vēlies darīt Tu pats? No 16. janvāra līdz 16. februārim izsludināta uzņēmējdarbības un stratēģisko (Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem) projektu pieņemšana, savukārt no 1. februāra līdz 1. martam aicinām iesniegt sabiedriskā labuma projektus. Aicinām nākt uz konsultācijām Jaunmārupē un Olainē, kā arī iepazīties ar noteikumiem un nepieciešamajiem dokumentiem. 2. un […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.