1. Sākums
  2. 2014-2020
  3. 3. kārta

Īstenots projekts: ”Tikšanās vieta mīlošām sirdīm”

6. Septembris, 2019
/ /

Projekta īstenotājs: SIA LĀČI Projekta nosaukums: Tikšanās vieta mīlošām sirdīm Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000001 Publiskais finansējums: 12908.51 EUR (kopējā summa: 14342.79EUR) Īstenošanas vieta: Benūžu Skauģi, Babītes pag., Babītes nov., p.n. Piņķi, LV-2107 Projekta mērķis: Palielināt Lāču apkārtnes, kā arī Pierīgas teritorijas vietas potenciālu, izveidojot īpašu vietu jaunlaulātajiem- romantisku tiltiņu.Papildus izveidojot margas gar dīķa malu un laimes pakavs […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts: ”Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” ”

6. Septembris, 2019
/ /

Projekta īstenotājs: PSV Babītes novada pašvaldība Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000006 Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., “Loki” Projekta mērķis: Izveidot labiekārtotu,drošu un pieejamu dažāda brīvā laika pavadīšanas vietu, aktīvai atpūtai ārpus telpām,novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta uzdevums ir nodrošināt […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts: ”Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi”

5. Septembris, 2019
/ /

Projekta īstenotājs: BDR “PAR ZAĻU PIERĪGU!” Projekta nosaukums: Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000005 Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Olaines nov. Projekta mērķis:  Iepazīstināt iedzīvotājus ar raksturīgajām savvaļas dzīvnieku sugām to dabīgajā dzīves vidē. Projekta uzdevums ir iepazīstināt iedzīvotājus ar raksturīgajām savvaļas dzīvnieku sugām, to dabīgajā dzīves vidē. Pie […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts: ”Tautastērpu stāsti”

5. Septembris, 2019
/ /

Projekta īstenotājs: BDR Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība Projekta nosaukums: Tautastērpu stāsti Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000002 Publiskais finansējums: 13500.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., Jūrmalas iela, 17 Projekta mērķis:  Informācijas pieejamības nodrošināšana,sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana. Projekta uzdevums ir nodrošināt pieejamu informācijas nodrošināšanu, uzlabot sabiedrisko aktivitāšu […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts”

28. Decembris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines vēstures un mākslas muzejs Projekta nosaukums: 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000007 Publiskais finansējums: 42015.32 EUR (kopējā summa: 46683.69 EUR) Īstenošanas vieta: Jelgavas iela 5, Olaine Projekta mērķis: veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, izveidojot jaunu Pirmā Pasaules kara izziņas maršrutu Olaines pilsētā. Tas papildinās Latvijas […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana”

28. Decembris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Mārupes novada dome Projekta nosaukums: Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000002 Publiskais finansējums: 45 000 EUR (kopējā summa: 50 000 EUR) Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Mārupes novads Projekta mērķis: padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā – Švarcenieku muižas […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Popkorna skvēra labiekārtošana”

5. Februāris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: “Popkorna skvēra labiekārtošana” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000004 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 22 722 EUR) Īstenošanas vieta: pie Olaines Jauniešu centra “Popkorns” Veselības ielā 7, Olaine, Olaines novads Projekta mērķis: Veicināt novada jauniešu aktivitāti lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, izveidojot un labiekārtojot skvēru pie esošā Jauniešu centra. Projekta laikā ir izbūvēta neliela skatuve […]

Lasīt visu →

Īstenots projekts “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana”

5. Februāris, 2018
/ /

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000003 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 15 000 EUR) Īstenošanas vieta: “Ālupi 1”, Jaunolaine, Olaines novads Projekta mērķis: Izveidot un labiekārtot pastaigu taku Jaunolaines iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot un veicinot iedzīvotāju vidū aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un cilvēku kapitāla stiprināšanu. 510 metru garā taka […]

Lasīt visu →

Izvērtēta 3. kārtā iesniegto projektu atbilstība SVVA stratēģijai

6. Aprīlis, 2017
/ /

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 3. kārtas — sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. aprīlī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti: 2.1. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” – 4 projekti; kārtā izsludinātais finansējums – […]

Lasīt visu →

Noslēgusies projektu pieņemšana 3. kārtā

2. Marts, 2017
/ /

  3. KĀRTĀ IESNIEGTO PROJEKTU KOPSAVILKUMS Create column charts Noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā.   UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana   SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.