1. Sākums
  2. 2009-2013
  3. ELFLA 9., 10. kārta

Noslēgusies LAP 2007—2013 10. kārtas projektu vērtēšana

23. Oktorbis, 2014
/ /

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa 10. kārtā Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013.gadam 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, […]

Lasīt visu →

Noslēgusies LAP 2007—2013 9. kārtas projektu vērtēšana

13. Jūnijs, 2014
/ /

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013.gadam 4.ass 411. pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 9. kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem 1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.