1. Sākums
  2. 2009-2013
  3. ELFLA 3., 4. kārta

Noslēgusies LAP 2007—2013 4. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

24. Aprīlis, 2017
/ /

BieBiedrības “Pierīgas partnerība” atklāta konkursa projektu iesnieguma Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. kārtas vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, […]

Lasīt visu →

Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2007—2013 4. kārtā

11. Maijs, 2012
/ /

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. kārta Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2012. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam.

Lasīt visu →

Noslēgusies LAP 2007—2013 3. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

2. Oktorbis, 2011
/ /

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības “Pierīgas partnerība” atklāta projektu konkursa 3. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.