1. Sākums
  2. 2009-2013

Noslēgusies LAP 2007—2013 4. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

24. Aprīlis, 2017
/ /

BieBiedrības “Pierīgas partnerība” atklāta konkursa projektu iesnieguma Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. kārtas vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, […]

Lasīt visu →

Noslēgusies LAP 2007—2013 10. kārtas projektu vērtēšana

23. Oktorbis, 2014
/ /

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa 10. kārtā Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013.gadam 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, […]

Lasīt visu →

Noslēgusies LAP 2007—2013 9. kārtas projektu vērtēšana

13. Jūnijs, 2014
/ /

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013.gadam 4.ass 411. pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 9. kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem 1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, […]

Lasīt visu →

Noslēgusies LAP 2007—2013 8. kārtā iesniegto projektu vērtēšana

11. Februāris, 2014
/ /

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātā atklātā konkursa Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas 8. kārta  2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. […]

Lasīt visu →

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2019.