-A A +A
 
 
No 24. — 31. jūlijam biedrība „Pierīgas partnerība” Olaines, Mārupes un Babītes novados uzņems Moldovas nevalstisko organizāciju, kā arī reģionāla un nacionāla mēroga pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas veidotu izpratni par vietējo rīcības grupu darbību, LEADER pieeju un veicinātu sadarbību. Programmā paredzēta partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldībām. 

16.06.2016. biedrības "Pierīgas partnerības" padome ir apstiprinājusi atklātā pirmās kārtas projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” iesniegto projektu pieteikumu atbilstību biedrības "Pierīgas partnerības" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.-2020.), kā arī apstiprinājusi projektu pieteikumu rindojumu pēc saņemtajiem punktiem.

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Ko mēs zinām par savām iespējām novados, valstī un Eiropas Savienībā?
Biedrība aicina Mārupes, Olaines un Babītes novadu jauniešus un otro tikšanos.
Uzzini savas iespējas un iepazīsties ar jauniešiem no citiem novadiem! Ceļo, mācies, piedzīvo!

Pasākuma programma

Ir noslēgusies 1.kārta projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.