-A A +A

Jaunumi

Tev ir ideja teritorijas attīstībai, bet nepieciešams atbalsts tās īstenošanā?
Novembra sākumā biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Māk-onis” devās uz Olaines 1. vidusskolu un Olaines 2. vidusskolu, kā arī uz Babītes vidusskolu, lai, atsaucoties Latvijas Pilsoniskās alianses aicinājumam, vadītu aktivitāti „Mazais simtgades pilsonis”, kā arī palīdzētu jauniešiem ģenerēt idejas un uzzināt par to īstenošanas iespējām.
2017. gadā vietējās rīcības grupām, tostarp biedrībai "Pierīgas partnerība" būs iespēja organizēt sadarbības projektus starpteritoriālā vai starpvalstu līmenī. Noteikumi pašlaik ir izstrādes stadijā, bet idejas partneru atrašanai un pieteikuma sagatavošanai meklējam jau tagad. Aicinām visus interesentus iesniegt savas idejas šiem projektiem tēmās: tūrisms, uzņēmējdarbība, jaunieši. Vairāk par noteikumiem skaties šeit. 
Gatavojoties 2. kārtai, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu tiek organizēts seminārs par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, projektu izvērtēšanas kārtību, 1. kārtas rezultātiem un secinājumiem. Gan sabiedrisko aktivitāšu, gan uzņēmējdarbības interesenti no visiem trim novadiem aicināti uz šo tikšanos 27. oktobrī 10.00 Olaines vēstures un mākslas muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē.  
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Lai plānotu, kas novados ir nepieciešams un kā kopīgi to iespējams attīstīt, no 4. līdz 6. oktobrim Mārupes, Babītes un Olaines novados norisinājās semināri „NVO novadam”. Pasākumi pulcēja lielu skaitu vietējo sabiedrisko aktivitāšu interesentu un nevalstisko organizāciju.